Ogrzewanie podłogowe a wysokość łazienki

Chcę zainstalować w istniejącej ła­zience elektryczne ogrzewanie podłogowe. Układając ogrzewanie muszę podnieść podłogę. Czy może to w istotny sposób wpłynąć na zmniejszenie kubatury pomiesz­czenia, tak bym nie mógł na przy­kład używać pieca gazowego?

 

Pomieszczenia, w których zainstalowane są urzą­dzenia gazowe, powinny mieć wyso­kość co najmniej 2,2 m i kubaturę co najmniej 8 m3. W istniejących łazienkach ogrzewanie podłogowe wykonuje się najczęściej z mat lub folii grzewczych. Przy ich zastosowaniu wysokość podłogi w łazience podniesie się około 2 cm.

Przypuszczamy, że Pańska łazienka ma standardową wysokość 2,5 m. Tak więc montaż ogrzewania podłogowego nie zmniejszy w istotny sposób jej kubatury.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.