Odczyn gleby

W jaki sposób możemy ustalić czy ziemia w naszym ogrodzie jest kwaśna czy zasadowa? Czy można zbadać glebę w domowych warun­kach? Do kogo zgłosić się w celu wykonania potrzebnych analiz?

 

Określenie odczynu gleby jest jedną z ważniejszych czynności poprzedzających założe­nie ogrodu. Od pH gleby zależy do­bór roślin, które można posadzić w ogrodzie. Odczyn gleby badamy sami – otrzymując wynik bardzo przybliżony – lub zlecamy badanie specjalistycznej instytucji. Obecność na działce pewnych gatun­ków roślin (tzw. wskaźnikowych) również podpowiada nam, czy mamy w nim glebę kwaśną czy zasadową. Zagadnieniu temu poświęcimy wkrótce osobny artykuł. Do samodzielnego badania odczynu gleby służy bardzo proste urzą­dzenie, tak zwany pehametr.

Można go kupić w sklepie ogrodniczym. W sprzedaży są pehametry chemicz­ne lub elektroniczne. Do każdego egzemplarza dołączona jest in­strukcja obsługi. Przy pomocy pe­hametru można jednak otrzymać tylko przybliżony wynik. Jeśli chcemy mieć dokładne infor­macje – konieczne będzie wykona­nie analizy próbki gleby. Badania takie wykonują Rejonowe Stacje Chemiczno-Rolnicze (w większych miastach), a także zakłady i ka­tedry gleboznawstwa lub chemii rolniczej w uczelniach rolni­czych. Warto przed badaniem skon­taktować się z wybraną instytu­cją, aby uzyskać informację o sposobie przygotowania próbki do analizy. Przy okazji będzie można wykonać inne badania, na przykład na zawartość przyswa­jalnych składników odżywczych, wapnia i pojemność wodną gleby.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.