Ocieplać pianką krylaminową

Rozpoczynam budowę domu jedno­rodzinnego (parterowy z mieszkal­nym poddaszem). Konstrukcja ścian będzie tradycyjna, tzn. blocz­ki z betonu komórkowego: cały i połówka. Fachowiec, który ma bu­dować dom, zaleca mi zastosować jako ocieplenie piankę krylamino­wą umieszczoną w szczelinie mię­dzy bloczkami.

 

Nie zetknąłem się z murowaniem ścian ze szczeliną, a następnie wypełnianiem jej pianką krylaminową.

Piankę krylaminową LUMAR można stosować w ograniczonych wypad­kach, ściśle określonych w Świa­dectwie ITB nr 1046/94, wówczas gdy stosowana jest na zewnątrz pomieszczeń. Tak więc stosować ją można jako izolację termiczną:

♦ żelbetowych stropów w stropo­dachach wentylowanych lub w części nieużytkowej poddaszy – przestrzeń, w której znajdu­je się pianka nie może mieć bezpośredniego połączenia z pomieszczeniami zamkniętymi, przeznaczonymi na stały pobyt ludzi;

♦ zewnętrznych ścian szczelino­wych do dwóch kondygnacji – szczeliny z pianką nie mogą być połączone z pomieszczenia­mi zamkniętymi, przeznaczonymi na stały pobyt 1 udzi. Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną, spo­rządzoną na podstawie specjali­stycznej ekspertyzy i zatwierdzo­nej w obowiązującym trybie. Roboty może wykonywać wyłącznie przeszkolony zespół, dysponujący specjalnymi urządzeniami i pod fachowym nadzorem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.