Remont dachu a wymagane pozwolenia

Dach w każdym budynku, niezależnie od jego przeznaczenia, pełni bardzo istotną rolę – jest to ochrona budynku, nie tylko mieszkańców tego obiektu, ale też wszystkiego, co tam się znajduje, jak też ochrona konstrukcji budynku – jeśli dach jest uszkodzony, zaniedbany, w krótkim czasie może doprowadzić to do takiej sytuacji, że poszczególne elementy konstrukcyjne, jak chociażby krokwie, nie będą nadawały się już do użytku i będą wymagały wymiany, a to jest koszt ogromny. Dlatego też niezależnie od tego, jaki dach znajduje się na naszym budynku, wymaga on okresowych przeglądów, napraw, szczególnie wówczas, jeżeli widzimy, że dzieje się coś niepokojącego, że tworzą się na przykład zacieki. Jeśli zdecydujemy się na drobne naprawy, nie będzie wymagana żadna zgoda jakiegokolwiek urzędu – będzie to traktowane w sensie prawnym jako dokonywanie bieżących prac konserwacyjnych budynku. Jednak wymiana pokrycia dachowego to już inna kwestia – należy co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem pierwszych prac powiadomić pisemnie o tym fakcie miejscowy urząd – czy to miasta, czy gminy. Z kolei każde umieszczenie w dachu okna połaciowego, remont dachu, kiedy zmieniana jest jego konstrukcja lub też kształt wymagają zezwolenia ze strony inspektora nadzoru budowlanego, oczywiście miejscowy urząd też warto powiadomić o zamiarze wykonania tego rodzaju prac remontowo-modernizacyjnych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.