Jak pozbyć się z dachu azbestu

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku w polskim budownictwie, podobnie zresztą jak w innych krajach dawnego bloku sowieckiego, stosowano często jako pokrycia dachowe płyty wykonane z eternitu, głównie pokrywano nimi budynki gospodarcze na wsiach i w miastach, chociaż bardzo często też takie pokrycia miały domy jednorodzinne, a nawet wielorodzinne, jeśli dachy były nie płaskie, a dwuspadowe. Eternit jest uznany obecnie za materiał bardzo szkodliwy, zawiera bowiem w sobie azbest – materiał rakotwórczy, który z czasem uwalnia się i krąży w powietrzu, jak też przedostaje się do gleby. Dlatego też po wejściu do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się, że do roku 2032 z naszych dachów eternit zniknie całkowicie. Dlatego też posiadają w swoim gospodarstwie budynki kryte takim materiałem nie ma na co czekać, trzeba zmienić pokrycia dachowe. Nie wolno samodzielnie zdejmować eternitu z dachu, tak samo jak go składować – przy każdym ruchu, każdym złamaniu się płyty eternitowej wydobywają się na powierzchnie rakotwórcze substancje, dlatego też zlecić należy wykonanie takich prac dla firmy specjalistycznej, która posiada odpowiedni certyfikat pozwalający na wykonywanie prac w danym zakresie. Fakt podjęcia się wymiany pokrycia dachowego w tym przypadku należy zgłosić gminie, wraz ze wskazaniem ekipy, która będzie dokonywała tych czynności.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.