Archive for June, 2011

Odczyn gleby

W jaki sposób możemy ustalić czy ziemia w naszym ogrodzie jest kwaśna czy zasadowa? Czy można zbadać glebę w domowych warun­kach? Do kogo zgłosić się w celu wykonania potrzebnych analiz?   Określenie odczynu gleby jest jedną z ważniejszych czynności poprzedzających założe­nie ogrodu. Od pH gleby zależy do­bór roślin, które można posadzić w ogrodzie. Odczyn gleby […]

Ocieplać pianką krylaminową

Rozpoczynam budowę domu jedno­rodzinnego (parterowy z mieszkal­nym poddaszem). Konstrukcja ścian będzie tradycyjna, tzn. blocz­ki z betonu komórkowego: cały i połówka. Fachowiec, który ma bu­dować dom, zaleca mi zastosować jako ocieplenie piankę krylamino­wą umieszczoną w szczelinie mię­dzy bloczkami.   Nie zetknąłem się z murowaniem ścian ze szczeliną, a następnie wypełnianiem jej pianką krylaminową. Piankę krylaminową LUMAR […]

Ogrzewanie podłogowe a wysokość łazienki

Chcę zainstalować w istniejącej ła­zience elektryczne ogrzewanie podłogowe. Układając ogrzewanie muszę podnieść podłogę. Czy może to w istotny sposób wpłynąć na zmniejszenie kubatury pomiesz­czenia, tak bym nie mógł na przy­kład używać pieca gazowego?   Pomieszczenia, w których zainstalowane są urzą­dzenia gazowe, powinny mieć wyso­kość co najmniej 2,2 m i kubaturę co najmniej 8 m3. W […]